En FAIR fremtid

Tendensen til at flere og flere virksomheder samarbejder som partnere, kræver langtidsholdbare relationer. Din virksomheds succes afhænger af dine relationer. Vi kan ikke længere nøjes med at se indad, men må åbne op for nye organisationsformer, der skaber de bedste forhold for mennesker og miljø, så der ikke skabes tabere i vores bestræbelse på at tjene penge og vækste.

Bevidstheden om vores omgivelsers interesser øges i disse år. Vi går fra hardcore business til heartcore business. Bill Gates kalder den nye bevægelse ”Creative Capitalism”. Helhedstankegangen er på dagsordenen, og derfor søger vi veje til at gøre kapitalisme mere kreativ og helhedsorienteret.

Flere virksomheder har indset, at når omverdenen har et problem, har de selv et problem. Forbrugerne kræver ansvarlighed af virksomhederne. Corporate Governance – god selskabsledelse – er et af de temaer, som præger den hjemlige såvel som den globale dagsorden. Bestikkelse og børnearbejde anses nu som både socialt og økonomisk uacceptabelt. Corporate Social Responsibility (CSR) – god etisk opførelse og miljøansvarlighed – er for alvor kommet på dagsordenen. Disse områder er vigtige i enhver almindelig virksomhed og det er kun begyndelsen.

Virksomheden kan først forudsige sin bundlinie, når den ved, hvordan det går med dens forretningsmæssige relationer og omverden. Denne helhedsorienterede tankegang præger fremtiden og forudsætter nye organisationsformer, som bygger på samarbejde, tillid og ansvarlighed. Lederen bliver udfordret til at vise vejen for resten af sin organisation.

The Butterfly Effect er den model, som gør det muligt for fremtidens ledere at arbejde systematisk med disse temaer og for mange vil The Butterfly Effect være det vingesus, som giver virksomhederne et kvantespring i konkurrencen om at være den mest succesfulde, miljøansvarlige og bæredygtige virksomhed.