The Butterfly Effect

mediationcenters vision er at inspirere virksomhedsledere til at tænke på en ny måde, og samtidig præsentere dem for en model, der kan implementeres og videreudvikles i organisationen til gavn for virksomheden og dens omverden.

Vi har behov for nye tankesæt – modeller – som finder det bedste i os og som frigør vores fulde potentiale. mediationcenter har transformeret Montesquieu´s separation af magt, som han skabte for over 250 år siden.

Montesquieu opdelte magten i tre områder – den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Dette rettighedsbaserede system er implementeret i hele den vestlige verden, og det genspejles også i virksomhederne på vores breddegrader. Denne tankegang har mange fordele, men har skabt kampen om at have ret, rigide systemer samt konkurrencen om at være hurtigst, bedst og billigst. Det har i nogle sammenhænge haft ubehagelige konsekvenser for medarbejderne i form af stress og for miljøet i form af forurening. Tankesættet giver ikke mulighed for at finde globale løsninger, der varetager alles interesser.

Ud fra det rettighedsbaseret system, har vi skabt et interessebaseret system.

• I stedet for lovgiveren – den øverste ledelse har vi skabt et Servant Leadership

• I stedet for udøveren –mellemlederne har vi skabt et Personal Leadership

• I stedet for dommeren – controlleren har vi skabt Facilitatoren